organisatie

about the HubadeGraaff – organization
stichting WILco

Het bestuur bestaat uit Susanne van Els, Ernst Dullemond, Monica van Steen.
Zij adviseren en helpen met eventuele bijsturing van de projecten van HubadeGraaff,
met name op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en pr.

Huba de Graaff: artistic director
Jasper Hupkens: managing director
Erik-Ward Geerlings: author / artistic supervisor

Bestuur van de stichting WILco:
Susanne van Els: voorzitter
Ernst Dullemond: penningmeester
Monica van Steen: secretaris

We werken altijd samen met:
Emmy Visser – graphic designer
Bowie Verschuuren – photographer
Lonneke van Eden – publiciteit

We started as WILco.nu in 2006, but the name is rather confusing.
So we decided to change the name into hubadegraaff.com
Stichting WILco ( = Willen Co-produceren) (= What I Like: Creating Opera’s)

Stichting Wilco is de rechtspersoon waaronder Huba de Graaff haar activiteiten ontplooit.
De stichting Wilco is opgericht in 2008.

In 2016 is besloten dat Hubadegraaff naar buiten treedt onder eigen naam, voor alle duidelijkheid naar het publiek.
Maar nog steeds onder auspiciën van de stichting Wilco.

De stichting Wilco heeft ten doel: het organiseren van projecten op het gebied van podiumkunsten en hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Onze stichting past de principes van de Governance Code Cultuur toe, volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af. De stichting WILco is een kleine en transparante organisatie en wordt bestuurd op basis van het bestuur-model. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.