Diepvlees (2009)

diepvlees_wit_72

met :
Marien Jongewaard
Jan Elbertse
Juda Goslinga
Job Hubatka

Duo Bilitis : Eva Tebbe en Ekaterina Levental – harp
Vento do Norte – recorded saxorkest

Huba de Graaff – compositie & opnames
Erik-Ward Geerlings – tekst & regie
Bart Visser – installatie, beeld & regie

vormgeving – Emmy Visser

De geheime vleeskeuringsdienst doet onderzoek naar de dood van Igor Kurzweiler, directeur van de firma ‘Diepvlees’. Hij is dood gevonden op zijn bureau met een incompleet lichaam: een hap vlees uit zijn dij ontbreekt. Een reconstructie van zijn laatste uur levert een hilarisch beeld op van menselijke lafheid en maatschappelijke gespletenheid. Hoe ver kunnen we doordringen in andermans geheimen? En snijden we daarbij niet ook in ons eigen vlees?

“De ontkoppeling van oorsprong en product heeft niet alleen in de voedselindustrie absurde vormen aangenomen. Om onbeheersbare excessen te voorkomen vraagt de maatschappij om controle over de ontkoppelde verantwoordelijkheden. De controlerende diensten vormen een geïnstitutionaliseerde argwaan, een systeem van wantrouwen dat onder huid kruipt en deel uit maakt van ons zenuwsysteem.” (I. Kurzweiler)

uit de pers:

…” Niet dat Diepvlees, ontsproten aan de verbeelding van librettist Erik-Ward Geerlings en componiste Huba de Graaff nu een doorsnee-opera is. Integendeel: de hoofdrolspeler, Marien Jongewaard, is een zingende acteur. Hij wordt terzijde gestaan door twee harpistes en drie zangers, die uitsluitend in microfoons zingen en intussen bandrecorders bedienen, waarmee saxorkesten, kraakgeluiden en gemanipuleerde klanken ten gehore worden gebracht.
… het keurslijf van de muziek, waarmee het acteursgeweld van Jongewaard op even afwisselende als slimme manier in toom wordt gehouden.
… leidt de combinatie van woord, zang, en spel tot een voorstelling die, hoe absurdistisch en grotesk ook, wordt gedragen door de macht van de muziek – en die zich, zonder dat de lat laag komt te liggen, onderscheidt door een aangenaam gebrek aan pretentie.”
(Frits van der Waa – Volkskrant 25-5-2009)

…”opnieuw gelukt een vloeiende compositie van sfeergeluiden, muziek, zang, tekst en beeld te creëren. Het ene moment schurend, dan weer grillig en het volgende moment harmonieus, maar altijd volledig kloppend met elkaar. Een hele nieuwe vorm van theater die zowel verrast als fascineert, met veel liefde en oog voor detail in elkaar gezet en inhoudellijk ook nog eens interessant. …Jongewaard levert fysiek een ware krachtmeting,…, ook Jan Elbertse is op zijn plaats als uitgekookte bedrijfsmedewerker,… Job Hubatka een sterke vocale bijdrage levert. …

Want DIEPVLEES is zo’n productie die gezien moet worden. Een geraffineerde voorstelling die van de eerste tot de laaste minuut boeit. Chapeau!”
(E.Kl. – De Telegraaf 25-5-2009)

 

Speellijst

Rotterdamse Schouwburg
Zaterdag 23 mei 2009 première

11 september – Night of the Unexpected – paradiso Amsterdam
13 september LAK leiden -warmlopen
24 september Corrosia Almere
25 – 26 september Frascati 1 Amsterdam
2 t/m 3 oktober theater Kikker Utrecht
9 oktober LAK Leiden
10 oktober Schouwburg Arnhem
14 oktober Toneelschuur Haarlem
15 oktober Korzo 5hoog Den Haag
16 oktober Grand Theatre Groningen
17 oktober De Nieuwe Vorst – Tilburg
23 oktober De Lieve Vrouw Amersfoort
24 oktober Chasse Breda