organization

about the HubadeGraaff – organization (stichting WILco) :

cropped-Huba-Amstel.jpg Huba de Graaff: artistiek leider
erik-ward Erik-Ward Geerlings: schrijver/regisseur

Britt 2012klein Britt Verstegen : zakelijk leider
geertjespaan Geertje Spaan : productie leider

JasperHupkens2 Jasper Hupkens : tour-production

Het bestuur bestaat uit Johan Dorrestein, Floor de Ruiter en Monica van Steen.
Zij adviseren en zorgen voor eventuele bijsturing van de projecten van HubadeGraaff,
met name op het gebied van bedrijfsvoering en financiën.

Het bestuur:
Johan Johan Dorrestein: voorzitter
floor Floor de Ruiter: penningmeester
Monica Monica van Steen: secretaris

We werken verder altijd samen met:
Emmy Visser – vormgeving
Lonneke van Eden – publiciteit
huba_kleur-copy

     We started as WILco.nu in 2006, but the name is rather confusing.
So we decided recently to change the name into hubadegraaff.com
Stichting WILco (= What I Like: Creating Opera’s)

Stichting Wilco is de rechtspersoon waaronder Huba de Graaff haar activiteiten ontplooit.
De stichting Wilco is opgericht in 2008. Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten dat Hubadegraaff vanaf 2016 naar buiten treedt onder eigen naam, voor alle duidelijkheid naar het publiek.
Maar nog steeds onder auspiciën van de stichting Wilco.

De stichting Wilco heeft ten doel: het organiseren van projecten op het gebied van podiumkunsten en hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.